27 Eylül 2020 Pazar
Anasayfa > GÜNCEL > Bayram: Hukuk Büromuz Hak Arayışını Kazandığı Davalarla Sürdürüyor

Bayram: Hukuk Büromuz Hak Arayışını Kazandığı Davalarla Sürdürüyor

24.12.2019 21:21 12 14 16 18 yazdır
Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayram sendika şubesinin Hukuk Bürosu´nun çalışmaları ve açılan davalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bayram: Hukuk Büromuz Hak Arayışını Kazandığı Davalarla Sürdürüyor

Bayram, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Hukuk Bürosu´nun bir yıl önce Av. Abdurrahman Avcı ile sözleşme imzalayarak çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu süre içinde üyelerin hak mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

Hukuk Bürosunun pazartesi ve cumartesi günleri sendika binasında hizmet verdiğini kaydeden Bayram, "Hak arayışında bulunan ve idari davalar için danışmanlık ihtiyacı hisseden tüm üyelerimize ücretsiz verilen bu hizmetin verimliliğini daha da arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hukuk büromuz hak arayışını kazandığı davalarla sürdürüyor."dedi.

-"İDARİ CEZALARI DAVA ETTİK VE KAZANDIK"

Ramazan Bayram kazanılan davalar hakkında şunları ifade etti:

"Sendikamız üyesi olan idareci hakkında, Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen 06.05.2019 tarihli 8886963 sayılı 1/30 Oranında Aylıktan Kesme cezasına karşı Adıyaman İdare Mahkemesine, sendikamız Avukatı Abdurrahman Akıncı tarafından dava açılmıştır. Açılan dava neticesinde Adıyaman İdare Mahkemesi; " ... davacıya isnat edilen eylemin, kanunilik ilkesi uyarınca, 657 sayılı Yasanın, 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde yer alan hangi tanıma uyduğunun açıkça ortaya konulmadığı, bu durumun ise, işlemin hukukilik denetimini ortadan kaldıracağı, bu itibarla davacının "aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklinde karar vererek verilen cezayı iptal etmiştir.

Sendikamızın üyesi olan ve Adıyaman Üniversitesi´nde öğretim görevlisi olarak çalışan üyemiz hakkında Adıyaman Üniversitesi tarafından tesis edilen "kınama" cezasına karşı sendikamız Avukatı Abdurrahman Akıncı tarafından Adıyaman İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan dava neticesinde Adıyaman İdare Mahkemesi; " ... Bu durumda, yukarıda verilen mevzuat hükümleri ile dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde; davacıya isnat olunan "tören alanındaki görevini yapmadığı" ve kasten öğrencilerin okula devam durumunu sisteme yanlış ve eksik girmesi ve öğrenciler arasında farklı muamele yapmak suretiyle zarar verme şeklinde eylem ve davranışlarda bulunulduğunun her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."şeklinde karar vererek verilen cezayı iptal etmiştir.

Yine sendikamız üyesi olan ve Adıyaman Üniversitesi´nde öğretim görevlisi olarak çalışan üyemiz hakkında Adıyaman Üniversitesi tarafından tesis edilen "kınama" cezasına karşı sendikamız Avukatı Akıncı tarafından Adıyaman İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan dava neticesinde Adıyaman İdare Mahkemesi; " ... Diğer taraftan yapılan disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma raporunda, davacının "aylıktan kesme " cezasını gerektiren nitelikte bir disiplin suçu işlediği şeklinde kanaat belirtildiği ve dava konusu işlemde davacının "Aylıktan kesme" cezasını gerektiren disiplin suçu işlediğinin kabul edildiği, ancak davacı aleyhine tesis edilen dava konusu disiplin cezası işleminde "Disiplin cezası verme yetkisi" yönünden  yukarıda verilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Disiplin cezası verme yetkisi" başlıklı 53/Ç maddesinin (b) bendinde "Aylıktan veya ücretten kesme ... cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir." hükmü ile aynı kanunun 53/D maddesinin 3. fıkrasında "...Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir"  şeklinde düzenlenen yetki usulüne uyulmadığı, dava konusu işlemin ilgili birimin disiplin kurulu tarafından tesis edilmesi gerekirken bu usule uyulmayarak disiplin amiri tarafından tesis edilen dava konusu 09.08.2018 tarih ve E. 20028 sayılı Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı işleminde yetki yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." Şeklinde karar vererek verilen cezayı iptal etmiştir."

-"İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEME KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK"

Sendikanın üyesi olan öğretmenin il içi yer değiştirme başvurusunun reddine dair işleme karşı sendika Avukatı Akıncı tarafından Adıyaman İdare Mahkemesinde dava açıldığını ifade eden Bayram, "Açılan davada Adıyaman İdare Mahkemesi verdiği kararda, bu durumda; yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, eşi zorunlu atamaya tabi "polis memuru" olan davacının, boş kadro şartı aranmaksızın, eşinin görevi nedeniyle bulunduğu Adıyaman İl Merkezinde, durumuna uygun bir okula atanması gerekirken, boş kadro bulunmadığı ve hizmet puanı yetersizliğinden bahisle başvurusunun reddedilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklinde üyemiz lehine karar verilmiş ve işlem iptal edilmiştir."dedi.

-"İLKSAN´IN EKSİK ÖDEMESİ İLE İLGİLİ İKİ DAVAYI KAZANDIK"

Yine sendikamız üyesi olan bir öğretmene, İLKSAN tarafından yapılan eksik ödeme ile ilgili sendikamız Avukatı  Akıncı tarafından Adıyaman İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan davada Adıyaman İdare Mahkemesi verdiği kararda;" dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulü ile en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınmak suretiyle hesaplanacak miktarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde üyemiz lehine karar vererek eksik ödenen aidatın üyemize ödenmesine karar vermiştir.

Yine sendikamız üyesi olan bir başka öğretmene, yine İLKSAN tarafından yapılan eksik ödeme ile ilgili sendikamız Avukat Akıncı tarafından Adıyaman İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan davada Adıyaman İdare Mahkemesi verdiği kararda; ...Açıklanan nedenlerle, tazminat isteminin kabulü ile en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınmak suretiyle hesaplanacak miktarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine," şeklinde üyemiz lehine karar vererek eksik ödenen aidatın üyemize ödenmesine karar vermiştir."

Kaynak : PHA
Kategorinin Diğer Haberleri